Kontaktinfo

Storfjordsambandet AS
c/o AS Stette Data
Temasenteret
6260 SKODJE
Epost post@storfjordsambandet.no

Styrets leder:
Kari Grindvik
Telefon: 997 05 856

Prosjektleder:
Harald Espeland
Epost: harald@vekstistordal.no

Storfjordsambandet
For ein effektiv kvardag og ei trygg framtid
Se animasjon »

Storfjordsambandet
Kjend teknolgi, kjente kostnader, framtidsretta løysing
Se animasjon »

Digerneset Næringspark - E136
Se animasjon »

Dette er Storfjordsambandet AS
Storfjordsambandet AS ble etablert i 1987. Selskapet arbeider for å realisere STORFJORDBRUA (R) Denne skal avløse ferja mellom Sykkylven-Magerholm (Ålesund). Planlagt brutrase går mellom Glomset i Skodje og Sandvikfluda i Sykkylven.
I en tidligere periode engasjerte selskapet seg også for bedret ferjeforbindelse, f.eks. døgnkontinuerlig samband. Selskapet har likevel hele tiden bevart sin hovedmålsetting, nemlig å utrede et mest mulig realistisk alternativ for kryssing av Storfjorden med et kjørbart samband og delprosjekter som står i forbindelse med dette.
 

Selskapet er eid av 11 kommuner og en rekke næringslivsbedrifter.

Styret
Kari Grindvik, (Skodje kommune), er styreleder i Storfjordsambandet AS.

Styret består forøvrig av

- Odd Jostein Drotninghaug nestleder (ordfører i Sykkylven)
og styremedlemmene:
- Greta Remø Klokk (privat)
- Svein Erik Rimstad (næringsliv, Stranda)
- Leif Jarle Aure (næringsliv Sykkylven)

Varamedlemmer er:
(1) Anne Lise Lunde (Stranda)
(2) Jan Petter Larsen (næringsliv Ålesund-Skodje)
(3) Einar Arve Nordang (Stranda)

Tradisjonelle hovedaktiviteter
Siden oppstarten har selskapet Storfjordsambandet AS levert en rekke utredninger og prosjektanalyser med ulike alternative tekniske løsninger og krysningssteder for Storfjorden.

En dreining av selskapets arbeid
Virksomhet som tidligere hadde fokus på tekniske mulighetsstudier og økonomiske beregninger har særlig etter 2010 dreiet i retning av politisk påvirkning og strategisk arbeid. Statens prosjekt med ferjefri E39 har i betydelig grad løftet publikums interesse for samferdsel generelt. Storfjordsambandet AS ser det som sin oppgave å søker å følge denne utviklingen og møte utfordringene på beste måte. En ser også at en kan være felles talerør i viktige samferdselsspørsmål for berørte kommuner.

Prosjektledelse
Gjennom Sykkylven Næringsutvikling AS engasjerte selskapet våren 2014 Harald Espeland som ekstern prosjektleder på oppdragsbasis, bl.a. til å arbeide med strategiske spørsmål, herunder inn mot politiske miljø, samt profilering utad av selskapets arbeid.
- "Vi har valgt ei samarbeidsløysing med Sykkylven Næringsutvikling AS for å styrke og intensivere arbeidet med å kome vidare i planlegginga og nærare ei realisering av dei tiltaka Storfjordsambandet ASA arbeider for" (Oddmund Langlo, tidligere styreleder i Storfjordsambandet AS).


« tilbake