Kontaktinfo

Storfjordsambandet AS
c/o AS Stette Data
Temasenteret
6260 SKODJE
Epost post@storfjordsambandet.no

Styrets leder:
Kari Grindvik
Telefon: 997 05 856

Prosjektleder:
Harald Espeland
Epost: harald@vekstistordal.no

Storfjordsambandet
For ein effektiv kvardag og ei trygg framtid
Se animasjon »

Storfjordsambandet
Kjend teknolgi, kjente kostnader, framtidsretta løysing
Se animasjon »

Digerneset Næringspark - E136
Se animasjon »

Storfjordsambandet AS
Storfjordsambandet AS ble etablert i 1987 med 11 kommuner som A-aksjonærer. Næringslivet står som eiere av B-aksjer i selskapet.
 

Styreleder er Kari Grindvik, mens Harald Espeland er prosjektleder i selskapet.

Følgende inngår i selskapets overordnede målsetting:

 • Fylkesveg 60 i fast kjørbart samband over Storfjordbrua - som vil bli den eneste brua over Storfjorden - med direkte tilknytning til E136 ved Digernes i Skodje

 • Styrking av trafikkaksen Digernes – Sykkylven - Grodås - Stryn

 • I planene inngår ny / opprustet Fv 60 mellom Sykkylven og Stranda med tunell/veg Brunstad - Sve

 • Tjenlig frekvens og kapasitet for ferjene Sykkylven - Magerholm frem til Storfjordbrua er etablert


 • Utførte prosjekter:

 • 1988: Hovedplan for fjelltunnel Aursnes – Magerholm

 • 1991: Utvidet formål: Bedret fergesamband

 • 1992: Flyte- og hengebru ved Sandvikflua for dyrt. Vegdirektoratet: Kombinasjon av flytebru og dykket rørbru vurdert

 • 1992: Bedre nattfergetilbud

 • 1993: Mulighetsstudie for flyte- og rørbru

 • 1999: Forstudie dykket rørbru (Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS)

 • 2000: Plan for tunnel RV 60: Hole – Engset (Rambøll Norge AS)

 • 2001: Flyte- og hengebru (Skanska Norge AS) Momenter: Skipstrafikk, kostnader

 • 2004: Studie for dykket rørbru fortsetter

 • 2006: Videre plan-/miljøundersøkelser alternativ: dykket rørbru. Sintef/NTNU/Høgskolen i Ålesund

 • 2006: Oppdatering planer fjelltunnel: Kostnad: 1,8 mrd.

 • 2007: Oppdatering alternativløsning bru (Skanska Norge AS)


 • « tilbake