Storfjordsambandet

1) Ny tunnel mellom Engeset (Stranda) og Hole (Sykkylven). 2) Ny forbindelse mellom Storfjorden og Digernes i Skodje kommune. 3) Bro over Storfjorden som avløser ferje i forbindelsen Magerholm – Ørsneset. 

Storfjordsambandet er et samferdselsprosjekt som omfatter ferjefri kryssing av Storfjorden på Sunnmøre, samt tilknyttede vegprosjekt mellom kommunene Skodje, Sykkylven og Stranda.

Bak prosjektet står selskapet Storfjordsambandet AS som er eid av 11 kommuner og en rekke næringslivsbedrifter. Siden oppstarten i 1987 har selskapet Storfjordsambandet AS levert en rekke utredninger og prosjektanalyser med ulike alternative tekniske løsninger og krysningssteder for Storfjorden

Styret i Storfjordsambandet AS
Ivar Jan Langlo, styreleder
Leif-Jarle Aure, nestleder
Greta Remø Klokk, styremedlem
Anne Karin Watters, styremedlem
Kjell Haukeberg, styremedlem

Jan Petter Larsen, varamedlem
Anne Lise Lunde, varamedlem
Einar Arve Nordang, varamedlem

Daglig ledelse og prosjektledelse
Øyvind Michael Olsen har siden sommeren 2018 fungert som daglig leder på oppdragsbasis.
Harald Espeland har siden 2014 fungert som ekstern prosjektleder på oppdragsbasis.
Daglig leder og prosjektleder arbeider i tett samarbeid med styret om strategiske spørsmål overfor administrativt og politisk miljø i det offentlige, næringslivskontakt, samt profilering av selskapets arbeid utad.

Kontaktinformasjon

Besøkadresse:
c/o Doxacom
Norsk Maritimt Kompetansesenter,
Borgundvegen 340,
6009 Ålesund

Fakturaadresse:
Epost: rigmor@stettedata.no

Postadresse:
Storfjordsambandet AS
c/o AS Stette Data
Skodjevegen 353 A
6260 Skodje

Daglig leder:
Øyvind Michael Olsen
dagleg_leiar@storfjordsambandet.no
Telefon: 911 85 817

Styrets leder:
Ivar Jan Kristen Langlo
Telefon: 918 95 027
Epost ijl@strandaeigedom.no

Prosjektleder:
Harald Espeland