Storfjordsambandet

1) Ny tunnel mellom Engeset (Stranda) og Hole (Sykkylven). 2) Ny forbindelse mellom Storfjorden og Digernes i Skodje kommune. 3) Bro over Storfjorden som avløser ferje i forbindelsen Magerholm – Ørsneset. Markeringene av Storfjordsambandet på kartet er kun til konseptuell illustrasjon, og viser ikke nøyaktige mulige traséer da disse ikke er ferdig utredet. 

Storfjordsambandet er et samferdselsprosjekt som omfatter ferjefri kryssing av Storfjorden på Sunnmøre, samt tilknyttede vegprosjekt mellom kommunene Ålesund, Sykkylven og Stranda.

Bak prosjektet står selskapet Storfjordsambandet AS som er eid av 8 kommuner og en rekke næringslivsbedrifter. Siden oppstarten i 1987 har selskapet Storfjordsambandet AS levert en rekke utredninger og prosjektanalyser med ulike alternative tekniske løsninger og krysningssteder for Storfjorden.

Styret i Storfjordsambandet AS
Hans Petter Brunstad Sørensen, styreleder
Leif-Jarle Aure, nestleder
Anne Karin Watters, styremedlem
Kjell Haukeberg, styremedlem
Torill Ansnes, styremedlem

Ivar Jan Langlo, varamedlem
Anne Lise Lunde, varamedlem
Einar Arve Nordang, varamedlem

Daglig ledelse og prosjektledelse
Øyvind Michael Olsen har siden sommeren 2018 fungert som daglig leder på oppdragsbasis.
Harald Espeland har siden 2014 fungert som ekstern prosjektleder på oppdragsbasis.
Daglig leder og prosjektleder arbeider i tett samarbeid med styret om strategiske spørsmål overfor administrativt og politisk miljø i det offentlige, næringslivskontakt, samt profilering av selskapets arbeid utad.

Kontaktinformasjon

Besøkadresse:
c/o Doxacom
Norsk Maritimt Kompetansesenter,
Borgundvegen 340,
6009 Ålesund

Fakturaadresse:
Epost: storfjordsambandet@
faktura.poweroffice.net

Postadresse:
Storfjordsambandet AS
c/o AS Stette Data
Skodjevegen 353 A
6260 Skodje

Daglig leder:
Øyvind Michael Olsen
dagleg_leiar@storfjordsambandet.no
Telefon: 911 85 817

Styrets leder:
Hans Petter Brunstad Sørensen
Telefon: 995 36 2797
Epost: hansps@alpindata.no

Prosjektleder:
Harald Espeland